VERKOOP

 

Om een aantal redenen wordt een deel van mijn eigen collectie aangeboden. De prijzen variëren van €100 tot €200 per ets (incl verzendkosten). Indien u geïnteresseerd bent een werk van Jan Montyn aan te schaffen kunt u een afspraak maken om de beschikbare werken te bekijken. U kunt dit doen via info@janmontyncollection.com. Binnenkort kunt u een gedeelte van de aangeboden werken weer zien op de pagina Werk Kopen. 

WEBSITE

 

De laatste in 2018 uitgevoerde update heeft veel voeten in de aarde gehad. Dank zij de niet aflatende inspanning van Johan Berkhout - WebTwister is het gelukt. De werken kunnen dus als vanouds doorzocht worden op vele aspecten.

 

In deze 2018 update zijn zo'n 350 nieuwe werken toegevoegd. Al met al zijn nu van circa 3.000 werken naast beschrijvingen ook de foto's beschikbaar. Van een groot aantal van deze werken zijn meerdere foto's aanwezig. Hierdoor wordt zichtbaar dat vrijwel ieder exemplaar van een oplage zijn eigen unieke kenmerken heeft. De overige 1.500 werken die Jan Montyn vervaardigd heeft zijn veelal unica. Hiervan is alleen de beschrijving beschikbaar.

 

Het is mijn bedoeling dat medio 2020 een nieuwe update wordt uitgevoerd. Heeft u werken die nog niet op de website staan, wilt u mij dit dan laten weten via info@janmontyncollection.com

 

Met vriendelijke groet,

Rombout van Zwetselaar

 

"ogen die meer gezien hebben dan de menselijke blik verdragen kan"

Jan Montyn

VERANTWOORDING

De doelstelling van www.janmontyncollection.com is de wereld van Jan Montyn te tonen, een wereld die in zijn oeuvre is “geëtst”. Om u als bezoeker kennis te laten maken met zijn werk, om interesse op te wekken, maar vooral om u te laten genieten.

Daarenboven wordt nagestreefd het oeuvre te ontsluiten, te verbinden met thema’s uit het leven van Jan Montyn en te voorzien van relevante gegevens. Op basis hiervan kunt u als bezoeker zelf selecties maken uit het werk en hierdoor zicht krijgen op de achtergrond en de ontstaansgeschiedenis van de werken. Het is de bedoeling dat deze gegevens ook de basis vormen voor verdere publicaties en studies.

De kern van deze website wordt gevormd door de werken van Jan Montyn. Werken die gegroepeerd zijn rond thema’s verbonden met zijn leven en werk.

In feite vormt de site www.janmontyncollection.com de gebruikerskant van een grote database bestaande uit werken van Jan Montyn. De database is gebaseerd op de administratie van werken die gedurende alle jaren door Jan Montyn is bijgehouden. Aan de hand van deze administratie zijn de afzonderlijke werken ingevoerd in de vorm van beschrijvingen, gegevens en foto’s.

De beschrijvingen en foto’s zijn van werken uit verschillende kunstcollecties. Het aantal collecties dat is opgenomen zal verder worden uitgebreid, zodat uiteindelijk een compleet beeld van het werk van Jan Montyn beschikbaar komt.

Voor werken van Jan Montyn waarvan uitsluitend unica bestaan, zoals mono prints, tekeningen, gouaches en schilderijen, is dit streven naar compleetheid niet haalbaar. Voor deze unica wordt volstaan met de werken die in de opgenomen kunstcollecties aanwezig zijn en de aanduiding van de werken zoals zij in de administratie van Jan Montyn voorkomen.

De opgenomen werken zijn gekoppeld aan thema’s die verbonden zijn met het leven en werk van Jan Montyn. Op basis hiervan zijn in de website, in het deel Oeuvre, vele selectie mogelijkheden gecreëerd. Deze thematische koppelingen zijn mede bepaald aan de hand van aantekeningen in de administratie van Jan Montyn, alsook aan de hand van opmerkingen op de achterzijde van de kunstwerken.

De nu opgenomen koppelingen zijn een eerste versie. Deze versie (versie 1.0) pretendeert niet volledig compleet en juist te zijn. Zo behoeft de indeling van werken in fasen of perioden nog duidelijk verbetering. Het is de bedoeling om de kwaliteit geleidelijk te verbeteren en op enige termijn ook gebruik te maken van ander bronnenmateriaal zoals catalogi, artikelen en boeken.

Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering kunt u leveren door werken en informatie met ons te delen. Wij komen daarom graag in contact met eigenaren van werken die nog niet met een foto in deze database zijn opgenomen. Ook indien u over betere en/of aanvullende informatie beschikt, zouden wij dit graag willen weten. Om dit door te geven kunt u gebruikmaken van info@janmontyncollection.com.