Jan Montyn Collectie

 

VERKOOP

 

Om een aantal redenen wordt een deel van mijn eigen collectie aangeboden. De prijzen variëren van €100 tot €200 per ets (incl verzendkosten). Indien u geïnteresseerd bent een werk van Jan Montyn aan te schaffen kunt u een afspraak maken om de beschikbare werken te bekijken. U kunt dit doen via info@janmontyncollection.com. Binnenkort kunt u een gedeelte van de aangeboden werken weer zien op de pagina Werk Kopen. 

WEBSITE

 

De laatste in 2018 uitgevoerde update heeft veel voeten in de aarde gehad. Dank zij de niet aflatende inspanning van Johan Berkhout - WebTwister is het gelukt. De werken kunnen dus als vanouds doorzocht worden op vele aspecten.

 

In deze 2018 update zijn zo'n 350 nieuwe werken toegevoegd. Al met al zijn nu van circa 3.000 werken naast beschrijvingen ook de foto's beschikbaar. Van een groot aantal van deze werken zijn meerdere foto's aanwezig. Hierdoor wordt zichtbaar dat vrijwel ieder exemplaar van een oplage zijn eigen unieke kenmerken heeft. De overige 1.500 werken die Jan Montyn vervaardigd heeft zijn veelal unica. Hiervan is alleen de beschrijving beschikbaar.

 

Het is mijn bedoeling dat medio 2020 een nieuwe update wordt uitgevoerd. Heeft u werken die nog niet op de website staan, wilt u mij dit dan laten weten via info@janmontyncollection.com

 

Met vriendelijke groet,

Rombout van Zwetselaar

 

Het werk van Jan Montyn gegroepeerd rond thema's verbonden met zijn leven en werk. Een presentatie.

HET WERK CENTRAAL

Het werk van Jan Montyn toont een leven. Een leven van onrust en spanning, van liefde en emotie. Een leven van reizen. Reizen naar de Maghreb, waar hij met de Berbers leeft. Reizen naar Korea, Japan, China en India, maar naar Zuidoost Azië vooral. Daar trekt hij rond in tijden van oorlog. In de tijd van de Vietnamoorlog, van de periode van de Rode Khmer in Cambodja en van de militaire junta in Myanmar. Reizend en helpend als vrijwilliger bij kindertransporten, in vluchtelingenkampen en met medicijntransporten. De spanningen verwerkend op hem vertrouwde plekken in Thailand en in boeddhistische tempels tot in de Himalaya toe. Deze spanning en rust, maar ook de verwondering over het landschap verwerkt hij in zijn werken. In etsen met een volstrekt eigen beeldtaal. Een beeldtaal die altijd herkenbaar is als de taal van Jan Montyn. Gedurende nu al meer dan 50 jaar, jaren met een heftige historie, emotionele jaren ook. In zijn werk, zijn etsen en tekeningen, zijn grafiekbladen, zijn series en bibliofiele uitgaven zijn de sporen van zijn ervaringen zichtbaar. In deze website staat daarom “het werk centraal”.

Rondom ieder van de aspecten verbonden aan het leven van Jan Montyn zijn een aantal werken verzameld. Deze themapresentaties geven een beknopt, maar goed beeld van werk en leven van Jan Montyn.

Deze presentaties brengen u op ideeën voor het maken van eigen selecties in de database die toegankelijk is onder Oeuvre. Meer over het leven van Jan Montyn en over de historie en context van zijn leven, is te vinden in www.janmontyn.com.

Geniet.